Lilija Tomlina priekšskatīja Netflix veltīto cieņu “Smiekli-In” - Plus, vēl straumēt vēl komēdiju ikonas

Īpašais tika filmēts martā, un tajā ir daudz zvaigzņu.