Bevijs Smits turpina dominēt plašsaziņas līdzekļos, pieliek jaunu izaicinājumu ar '' Six Six TV ''

Smits ir daļa no ikdienas sērijām, kas atdalītas no slavenās tenku kolonas '' Six Six '' 'New York Post' '.