Čikāgas pilsēta plāno nojaukt māju “Ģimenes jautājumi”

Izrāde notika deviņas sezonas no 1989. līdz 1998. gadam.