EP “Miesnieks” pārtrauc konkursa noteiktos izaicinājumus

Un uzziniet, vai kāds no History Channel seriāla dalībniekiem ir guvis ievainojumus.